Het kabinet heeft voorgesteld om de regelgeving rond fraudegevallen met toeslagen en belastingteruggaven aan te scherpen.

Afgelopen weken kwam deze kwestie nog uitgebreid in de landelijke media. Onder andere RTL Nieuws besteedde aandacht aan fraude bij toeslagen als zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag.
Eén van de maatregelen is de Belastingdienst meer tijd geven om onderzoek te doen naar de juistheid van informatie. Het idee is daarbij dat minder mensen dan onterecht toeslagen krijgen.

Ook kan de belastingdienst een boete opleggen als er opzettelijk foutieve informatie is verstrekt bij de aanvraag van de toeslag.
Mensen die zo’n boete ontvangen verliezen vervolgens ook nog het recht op een voorschot. Zij kunnen nog steeds hun toeslagen ontvangen, maar dat gebeurt dan pas op het moment dat de aanvraag definitief is goedgekeurd.

Willem Beishuizen: “De Belastingdienst wil door deze maatregelen natuurlijk fraude voorkomen. Dat is begrijpelijk en daarom juich ik deze maatregelen ook toe. Het is in ieder geval zaak om uw toeslagen goed op orde te hebben en alles op een correcte manier in te vullen. Dan voorkomt u een boete en dus een financiële tegenvaller achteraf. Het gevaar dreigt namelijk dat de Belastingdienst hier heel serieus mee omgaat en zo voor een overkill zorgt.”