Er komt verandering in de manier waarop de belastingrente wordt bepaald. Belastingrente is een vergoeding die u betaalt als de belastingdienst geld van u te goed heeft. Dat geldt ook andersom. Het is niet een boete. Momenteel bedraagt de belastingrente drie procent.

Per januari 2014 verandert het volgende:
•    Er komt een ondergrens voor deze rente
•    Er komt een onderscheid tussen rente voor de vennootschapsbelasting en de overige belastingen

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting gaat aansluiten bij de wettelijke rente voor handelstransacties en heeft een ondergrens van acht procent.

De belastingrente voor ‘overige belastingen’ is afhankelijk van de rente voor niet-handelstransacties. Hiervoor geldt een ondergrens van vier procent voor.

De nieuwe rentepercentages worden pas vanaf 1 april 2014 gebruikt, om eventuele nadelige effecten zo veel mogelijk te voorkomen.