Met ingang van 1 januari 2014 wordt de afdrachtsvermindering onderwijs afgeschaft. De reden voor de afschaffing is om voor lastenverlichting te zorgen in de administratie.

De afdrachtvermindering wordt nu naar alle waarschijnlijkheid vervangen door de ‘subsidieregeling praktijkleren’. Naar alle waarschijnlijkheid, want het is nog niet helemaal zeker dat de wijziging wordt doorgevoerd.

U kunt alles lezen over de subsidieregeling in het concept subsidieregeling praktijkleren van de belastingdienst.