Gisteren had ik het al over schenkingen aan kinderen. Maar in dat artikel heb ik het niet gehad over een speciale eenmalig verhoogde vrijstelling van maximaal €50.300 van ouders aan kinderen tussen de 18 en 35 jaar.

Een voorwaarde is wel dat het kind de schenking gebruikt voor de aankoop van een eigen woning, de kosten voor verbetering of onderhoud van een eigen woning, de afkoop van een recht van erfpacht, opstal, of beklemming en een aflossing van de eigenwoningschuld.

Daarnaast mag de schenking gebruikt worden voor het betalen van de kosten van een studie of een opleiding voor een beroep. De kosten voor een dergelijke studie moeten minstens €20.000 per jaar bedragen. Van deze schenkingen moet een
notariële akte worden opgemaakt. Als de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen
woning van het kind moet dat in de akte van levering van die woning worden opgenomen.

Ook voor mensen die voor 2010 van deze regeling gebruik maakten is er een regeling: aan kinderen die niet ouder dan 35 zijn kan een schenking van €26.156 gedaan worden.

Dit is het tweede artikel in een serie eindejaarstips. Voor meer informatie: neem vrijblijvend contact op met Wiljo Financieel Adviesbureau via de contactgegevens in de rechterkolom en houd deze site in de gaten.