Een klant stelde mij kort geleden de vraag wat nu exact het verschil is tussen reclame en representatie. Ik denk dat meer mensen met deze vraag zitten en daarom geef ik daar ook op de website van Wiljo Financieel Adviesbureau antwoord op.

Reclame
Het doel van reclame is vooral het opbouwen van (algemene) naamsbekendheid van uw bedrijf. De gemaakte kosten hebben een onpersoonlijk karakter. U wilt immers dat zo veel mogelijk mensen de naam van uw bedrijf kennen en niet alleen een bepaald persoon. Het doel van reclame is uiteindelijk natuurlijk dat u door de naamsbekendheid meer klanten krijgt en dus meer producten verkoopt.

De kosten die u met uw bedrijf maakt voor reclame zijn volledig aftrekbaar van de winst.

Representatie
Bij representatie probeert u  een goede relatie met een klant op te bouwen en te onderhouden. Vaak gaat het dan, in tegenstelling tot bij reclame, om een kleine groep ontvangers. Het kan bijvoorbeeld een diner zijn met uw beste klant, een nieuwjaarsborrel met uw nieuwste klanten of een avondje bowlen met uw oudste klanten. Hier is dus sprake van een persoonlijk karakter.

Bij representatiekosten en relatiegeschenken zijn in principe 26.5% van de kosten niet aftrekbaar.

Grijs gebied reclame/representatie
Er is ook een grijs gebied tussen reclame en representatie. Bij reclame is het bereik van de gemaakte kosten meestal groter en bij representatie gaat het vaak om een kleine groep ontvangers. De fiscus zal eerder moeilijk doen als de kosten hoog zijn, want dat duidt er op dat u de ontvanger uitdrukkelijk wilt bevoordelen.
Als er sprake is van een tegenprestatie is er geen sprake meer van representatie, maar van reclame. Als u bijvoorbeeld een lokale feestweek sponsort krijgt u meestal iets terug in de vorm van naams- en/of logovermelding. Als dit vastligt is de totale aftrek dus gegarandeerd.

Vermijd persoonlijk voordeel door bijvoorbeeld niet het team van uw zoon of dochter te sponsoren, maar een team hoger of lager. Dit geldt helemaal bij individuele sporten.